40معمای قرانی باپاسخ

معّماهای قرآنی

1)چند سوره با«الحمدلله»شروع می شود؟

2)کدام سوره به مادر قران معروف است؟

3)نام چند سوره ی قران یک حرفی است؟

4)سوره ای که همنام یکی از فروع دین است؟

5)  کدام سوره همنام یکی از اصول دین است؟

6)چند سوره با إنّاشروع می شود؟

7)کدام سوره به سوره ی امام حسین معروف است؟

8) کدام سوره همنام یکی از شهر های ایران است؟

9) کدام سوره همنام قبیله ی پیامبر است؟

10) کدام سوره غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم در ان به کار نرفته؟

11) کدام سوره به نسب نامه ی خداوند معروف است؟

12) کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است؟

13)سوره هایی که پیامبر فرمودند ان سوره ها مرا پیر کرد؟

14) کدام سوره همنام یکی از جنگهای پیامبر است؟

15) کدام سوره همنام یکی از فلزات است؟

16 )کدام سوره ی قران به زبان بندگان نازل شده؟

17) کدام سوره است که قران در ان خلاصه شده است؟

18) کدام سوره به ناقه صالح معروف است؟

19)کدام یک از سوره هاهمنام ایام هفته است؟

20)کدام سوره ی قران10 نام دارد؟

21) کدام سوره 2مرتبه بر پیامبر نازل شده است؟

22)کدام سوره به نام موجود زنده ای است که با چشم دیده نمی شود؟

23) کدام سوره همنام یکی از میوه هاست؟

24) کدام سوره یک دوازدهم قران است؟

25) کدام سوره به ریحانه ی قران معروف است؟

26)کدام سوره همنام یکی از اعیاد اسلامی است؟

27) کدام سوره راحبیب نجار نیز می نامند؟

28)نام کدام سوره ها اگر برعکس بخوانیم خودش می شود؟

29)نام کدام سوره را اگر بر عکس بخوانیم نام سبزیجات می شود؟

30) نام کدام سوره است که اگر اولش را بر داریم نام یکی دیگر از سوره ها می شود؟

31) نام کدام سوره است که اگر اولش را بر داریم نام یکی از شهر های عربستان می شود؟

32)کدام سوره منسوب به اهل بیت است؟

33) نام کدام سوره است که اگربر عکس کنیم نام جاندار می شود؟

34)بهترین نوشیدنی در قران؟

35)بهترین خوردنی در قران؟

36)مهمترین ایه ی قران؟

37)عظیم ترین ایات قران؟

38)از کدام پیامبر بیشتر در قران یاد شده؟

39)کدام پیامبر بدون پدر ومادر به دنیا امد؟

40) نام کدام سوره است که اگر برعکسش کنیم به معنی راز میشود؟

 

پاسخ معّماها

1)5 سوره

  2)حمد

  3)ق.ص

 4)حج

 5)توحید

6) چهار سوره

7)فجر

 8)نور

9)قریش

10)کوثر

11)اخلاص

12)لقمان

13)هود.واقعه.مرسلات.نبا

14)احزاب

15)حدید

16)حمد

17)حمد

18)شمس

19)جمعه

20)حمد

21)حمد

22)جن

23)تین

24)بقره

25)یس

26)جمعه

27)یس

28)لیل وتبت

29)ملک

30)محمد(ص)

31)سجده

32)دهر

33)روم

34)شیر

35)عسل

36)ایة الکرسی

37)ایةالکرسی،بسم الله الرحمن الرحیم

38)موسی(ع)

39)ادم(ع)

40)زمر

+نوشته شده در چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۱ساعت17:41توسط ز.کشاورز |
طراح قالب